KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN TÀI TRỢ VÒNG I.2018

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN kêu gọi đề xuất dự án từ các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận trở vào) với thông tin cụ thể dưới dây:

Bên dưới là các tiêu chí hợp lệ để xét duyệt một dự án:

 • Đọc kỹ bảng Kêu gọi đề xuất file word hoặc file pdf 
 • Là Nhóm/Tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN
 • Địa điểm thực hiện dự án: TP.HCM  và các tỉnh miền Nam từ Bình Thuận trở vào.
 • Chủ đề: 
  1. Xóa nghèo (Mục tiêu Số 1 của SDGs)
  2. Không còn nạn đói (Mục tiêu Số 2 của SDGs)
  3. Chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội tốt (Mục tiêu Số 3 của SDGs)
  4. Giáo dục chất lượng (Mục tiêu Số 4 của SDGs)
  5. Bình đẳng giới (Mục tiêu Số 5 của SDGs)
 • Đăng ký làm thành viên và công khai thông tin tổ chức tại www.philoinhuan.org
 • Ngân sách đề xuất tối đa: 50,000,000 VNĐ / Dự án
 • Hồ sơ bao gồm Mẫu Đề Xuất Dự Án theo mẫu (bắt buộc), các tài liệu liên quan (nếu có). Tải mẫu đề xuất dự án tại đây
 • Tiêu chí đánh giá đề xuất: Tại đây
 • Hoàn thành đề xuất dự án và gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 17h ngày 16/03/2018 (Thứ Sáu). 

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, Quỹ hỗ trợ ở mức độ mà trước đây chưa từng được áp dụng tại Việt Nam:

 • Tài trợ thường xuyên: Tiền tài trợ được trao 3 lần mỗi năm, các tổ chức phi lợi nhuận có thời gian để lập kế hoạch và chuẩn bị đăng ký xin tài trợ.
 • Đầu tư phát triển năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên trong tổ chức: Nếu nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận làm việc hiệu quả hơn thì những người mà họ phục vụ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn.
 • Đưa ra những kỳ vọng rõ ràng: Sự rõ ràng, minh bạch trong tiêu chí xét duyệt tài trợ, hướng dẫn cách thức báo cáo, và dịch vụ tư, vấn cho các ứng cử viên đảm bảo rằng những ý tưởng tốt có thể trở thành hiện thực.
 • Kết nối tổ chức phi lợi nhuận với các nhà tài trợ khác: Trong quá trình xét duyệt tài trợ, các tổ chức PLN gặp gỡ và làm việc với nhiều đối tượng khác nhau, nhờ đó họ có cơ hội tiếp cận một mạng lưới rộng lớn các nhà tài trợ và tình nguyện viên tiềm năng.