Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 08:00

Kế Hoạch Hành Động

Bộ công cụ:  Lập kế hoạch hành động dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

PHẦN 1

Thông tin học viên

Bài 1: Chào mừng các bạn đến với nội dung lập kế hoạch hành động cho NPO!

Bài 2: Lập kế hoạch hành động là gì? Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch hành động?

Bài 3: Phỏng vấn

Bài 4: Ngộ nhận – Sự thật về lập kế hoạch hành động

Bài trắc nghiệm Phần 1

 

PHẦN 2

Bài 5: Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch hành động

Bài 6: Tổng quan quy trình lập kế hoạch hành động

Bài 7: Xác định các hạng mục hành động cần tiến hành.

=> Tài liệu tải về:

7.1. Ví dụ Danh sách hạng mục hành động. 

7.2. Mẫu Danh sách hạng mục hành động.

Bài 8: Đảm bảo tính đo lường của hạng mục hành động.

=> Tài liệu tải về:

8.1. Ví dụ một số hạng mục đo lường được.

8.2. Mẫu một số hạng mục đo lường được.

Bài 9: Xác định các nhiệm vụ cho từng hạng mục hành động.

=> Tài liệu tải về:

9.1. Ví dụ về việc xây dựng nhiệm vụ. 

9.2. Mẫu xây dựng nhiệm vụ.

Bài 10: Thời gian và công việc => Tài liệu tải về:

10.1. Ví dụ biểu đồ Phân bổ nguồn lực. 

10.2. Mẫu biểu đồ phân bổ nguồn lực.

Bài 11: Biểu đồ Gantt

Bài 12: Tập hợp các cấu phần của bản kế hoạch hành động.

Bài trắc nghiệm Phần 2

Bài tập phần 2

 

PHẦN 3

Bài 13: Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên với bản Kế hoạch hành động.

Bài 13-plus: Phỏng vấn

Bài 14: Giám sát việc triển khai bản kế hoạch hành động

=> Tài liệu tải về:

14.1. Báo cáo tiến độ triển khai bản kế hoạch hành động.

Bài trắc nghiệm Phần 3

Bài tập phần 3

 

PHẦN 4

Bài 15: Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất bộ công cụ lập kế hoạch hành động rồi!

=> Tài liệu tải về: Công cụ tự đánh giá quy trình lập kế hoạch hành động.

Toàn bộ bài giảng: Bài giảng – Lập kế hoạch hành động

Lượng giá cuối khóa học.

 

 

Last modified on Thứ hai, 08 Tháng 5 2017 13:53