Tư vấn luật phi lợi nhuận: lĩnh vực nhận tài trợ

Tư vấn luật phi lợi nhuận: lĩnh vực nhận tài trợ

Written by  Son Pham

Đáp ứng nhu cầu về Tìm hiểu luật pháp liên quan đến lãnh vực phi lợi nhuận, Trung tâm LIN đã nhận các câu hỏi từ cộng đồng NPO, chúng tôi đã lọc lại các câu hỏi và gởi cho công ty Luật RAJAH & TANN LCT LAWYERS. Sau đó công ty có khoảng 45 ngày để phản hồi các câu hỏi bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Đại diện cộng đồng NPO, Trung tâm LIN chân thành cảm ơn công ty Luật RAJAH & TANN LCT LAWYERS vì sự hỗ trợ tuyệt vời này. Nếu các bạn có câu hỏi liên quan đến luật pháp Việt Nam về lãnh vực phi lợi nhuận, vui lòng gởi về cho anh Trường Sơn tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

LĨNH VỰC NHẬN TÀI TRỢ

a) Làm sao mở được tài khoản Ngân hàng – tài khoản tổ chức – khi tổ chức (CLB, Nhóm thiện nguyện, Mạng lưới,...) chưa có giấy phép hoạt động?

Chỉ có những tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam mới có thể mở tài khoản ngân hàng. Trên thực tế, các ngân hàng thương mại sẽ yêu cầu tổ chức nộp các tài liệu chứng minh việc thành lập của mình trước khi cho phép mở tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, các tổ chức phi Chính phủ sẽ cần đáp ứng các điều kiện để thành lập hợp pháp trước khi mở tài khoản đứng tên của mình. Do khái niệm "các tổ chức tình nguyện" không được công nhận rõ ràng theo luật Việt Nam, các tổ chức này khi đăng ký phải dưới hình thức được pháp luật công nhận (VD: hội hay các tổ chức cứu trợ xã hội).

b) Việc gây quỹ trên mạng xã hội hoặc nhận tài trợ trực tiếp từ cá nhân, doanh nghiệp của tổ chức khi chưa có giấy phép hoạt động thì xem là hoạt động được phép hay không được phép thực hiện? Tại sao?

Các tổ chức phi Chính phủ được công nhận hợp pháp được phép gây quỹ vì mục đích từ thiện. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện không định nghĩa rõ hơn các phương thức gây quỹ được cho phép bao gồm việc gây quỹ từ mạng xã hội có được cho phép hay không.

Luật Việt Nam yêu cầu quá trình gây quỹ phải "minh bạch", nhưng không đưa ra hướng dẫn cụ thể mức độ minh bạch hoặc các hình thức/quy trình gây quỹ được phép. Các cơ quan Nhà nước có thể có hướng dẫn hoặc quy định nội bộ có thể làm rõ được điều kiện cho quá trình gây quỹ bao gồm cả gây quỹ thông qua mạng xã hội.

Căn cứ theo một ý kiến không chính thức từ một cán bộ của Vụ tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội Vụ), các tổ chức phi Chính phủ như quỹ xã hội hay quỹ từ thiện nhìn chung không được cho phép gây quỹ thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, ý kiến đó có thể còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng tổ chức phi Chính phủ. Vì vậy, trước khi công bố bất cứ hoạt động gây quỹ nào thông qua mạng xã hội, để rõ ràng, các tổ chức phi Chính phủ nên hỏi ý kiến chính thức từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp này là các cơ quan cấp phép thành lập cho các tổ chức phi Chính phủ. Vì vậy, còn tùy thuộc vào hình thức của tổ chức phi Chính phủ được cấp phép để xác định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào cấp phép như sau:

  • Đối với quỹ xã hội và quỹ từ thiện, Vụ tổ chức phi Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ sẽ là cơ quan cấp phép.
  • Đối với các tổ chức khoa học-xã hội, Sở Khoa học công nghệ (đối với các tổ chức khoa học-xã hội trong nước) và Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với tổ chức khoa học-xã hội nước ngoài)
  • Đối với các hiệp hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với các hội có phạm vi hoạt động trên khắp cả nước hoặc liên tỉnh) hoặc Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh (cho hiệp hội hoạt động trong phạm vi một tỉnh) sẽ cấp phép.