Những câu chuyện tác động từ Rút Ngắn Khoảng Cách

Written by

Ra đời từ năm 2009, Rút Ngắn Khoảng Cách vận hành mô hình quỹ cộng đồng đầu tiền tại Việt Nam tập hợp sự đóng góp về tài chính, thời gian, chuyên môn từ các cá nhân, doanh nghiệp, và tổ chức trong nước và quốc tế; từ đó, điều phối những đóng góp này đến các tổ chức phi lợi nhuận địa phương để hỗ trợ thực hiện các sáng kiến xây dựng cộng đồng – tham gia giải quyết các vấn đề xã hội tại TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Đọc thêm...