Bốn kinh nghiệm hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức PLN từ Mandala Night 03/2016

Written by Tham

Đồng hành với đội ngũ LIN từ năm 2009 cùng với các doanh nghiệp khác, các nhân viên của Tập đoàn Horizon Capital đã tình nguyện tham gia Hội đồng Quản trị (HĐQT) của LIN, nhằm giúp LIN giải quyết các vấn đề trong quản lý nhân sự, quản lý tài chính, tư vấn pháp lý, chiến lược phát triển v.v..

Tại sự kiện Mandala Night tháng 3/2016, chị Ngô Thị Vân Nga - Đại diện Tập đoàn Horizon Capital và anh Phạm Trường Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm LIN đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức PLN với khách tham gia. Dưới đây là 4 kinh nghiệm chính được chia sẻ tại sự kiện.

*Làm cách nào để TNV cân đối thời gian giải quyết công việc ở công ty và công việc ở tổ chức PLN?

Đọc thêm...

Tư vấn luật: Thành lập tổ chức hợp pháp để tiến hành hoạt động từ thiện tại Việt Nam

Written by

Khi tìm kiếm từ khóa "tổ chức phi lợi nhuận" trên Google, chúng ta dễ dàng tìm thấy tổ chức này được định nghĩa như một tổ chức hoạt động với mục đích từ thiện, hoặc hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Điều này dẫn đến một sự ngộ nhận phổ biến rằng khái niệm tổ chức này đã được luật hóa trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, cho đến nay mặc dù cụm từ "tổ chức phi lợi nhuận" đã được sử dụng rộng rãi trong các văn bản pháp luật, vẫn chưa có văn bản nào định nghĩa chi tiết về tổ chức phi lợi nhuận, cũng như cung cấp những hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục thành lập nên một tổ chức phi lợi nhuận.

Đọc thêm...