Tư vấn luật: Thành lập tổ chức hợp pháp để tiến hành hoạt động từ thiện tại Việt Nam

Written by

Khi tìm kiếm từ khóa "tổ chức phi lợi nhuận" trên Google, chúng ta dễ dàng tìm thấy tổ chức này được định nghĩa như một tổ chức hoạt động với mục đích từ thiện, hoặc hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Điều này dẫn đến một sự ngộ nhận phổ biến rằng khái niệm tổ chức này đã được luật hóa trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, cho đến nay mặc dù cụm từ "tổ chức phi lợi nhuận" đã được sử dụng rộng rãi trong các văn bản pháp luật, vẫn chưa có văn bản nào định nghĩa chi tiết về tổ chức phi lợi nhuận, cũng như cung cấp những hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục thành lập nên một tổ chức phi lợi nhuận.

Đọc thêm...

Chúng ta có đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối tác của mình?

Written by Thao Vy

Đây là câu hỏi bà Nuala O'Bien, Trưởng phòng Phát Triển của Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội, đưa ra trong buổi Cà phê sáng Phi lợi nhuận tháng 3 do Trung tâm LIN tổ chức vào ngày 31/03/2016 xoay quanh chủ đề thực hiện dự án phát triển cộng đồng của tổ chức PLN trong thực tế.

Trong buổi trò chuyện này, bà Nuala đưa ra kịch bản giải quyết vấn đề từ hai tổ chức khác nhau trong mục tiêu giảm bệnh truyền nhiễm cho cộng đồng 5000 người.

  • Tổ chức A: thực hiện dự án theo cách thức chủ động liên lạc với chính quyền để xác định vấn đề của địa phương. Và tập trung xây dựng 500 nhà vệ sinh trong 6 tháng.
  • Tổ chức B: chọn cách hỏi ý kiến người dân về nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm tại địa phương, thuyết phục người dân cùng tham gia góp sức xây dựng nhà vệ sinh và tập huấn cho người dân về cách giải quyết vấn đề. Cho đến khi nhóm I đã đạt được mục tiêu hoàn tất thì nhóm II chỉ vừa đạt được thỏa thuận cùng hợp tác giữa người dân và chính quyền địa phương.

Power point chi tiết hai ví dụ phân tích

 

Với sự gợi ý của bà Nuala O'Bien, người tham gia lần lượt so sánh tiến trình hoạt động của hai dự án và đặt mình vào ba vị trí sau để chia sẻ kinh nghiệm thực tế:

Chúng ta có đủ kiên nhẫn để lắng nghe người dân?
Đọc thêm...