Cà phê sáng PLN: “Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ cộng đồng từ chiến dịch 100 ngày xanh”

Written by Tham

Trong bối cảnh nhiều nguồn quỹ từ các tổ chức nước ngoài đang dần dịch chuyển ra khỏi Việt Nam, câu hỏi làm thế nào để gây quỹ từ chính cộng đồng địa phương dần trở thành mối quan tâm chính cho các tổ chức PLN trong nước. 

Đây chính là chủ đề được LIN khởi xướng cùng thảo luận với khoảng 35 cá nhân tham gia buổi Cà phê sáng PLN diễn ra vào sáng ngày 6/8 tại văn phòng LIN.

Đọc thêm...