Cà phê sáng Phi Lợi Nhuận: “Biểu đạt và phát ngôn với báo chí của các tổ chức phi lợi nhuận"

Written by

Sáng 20 tháng 11 năm 2014, 23 đại diện các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đối tác của LIN đã tham gia Buổi cà phê sáng Phi Lợi Nhuận với chủ đề: "Biểu đạt và phát ngôn với báo chí của các tổ chức NPO". RED Communication là đơn vị chủ trì buổi cà phê sáng phi lợi nhuận lần này.

Đọc thêm...

Tổng kết Dự án Xây dựng năng lực tổ chức Phi lợi nhuận Việt Nam tại TP.HCM

Written by

Tp.HCM - ngày 12 tháng 12, tại Nhà khách Quốc Hội , Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã tổ chức buổi Hội thảo tổng kết dự án Xây dựng Năng lực tổ chức Phi lợi nhuận Việt Nam tại TP.HCM, nhằm đúc kết những kinh nghiệm và kết quả từ dự án, đồng thời thảo luận các bước tiếp theo trong lộ trình nâng cao năng lực tổ chức Phi lợi nhuận Việt Nam (VNPOs).

Đọc thêm...