Diễn đàn Đầu tư xã hội Việt Nam 2014

Written by

Vào ngày 4/12, Lotus Impact, Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Xã Hội Tia Sáng (Spark) và Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phục Vụ Cộng Đồng (CSIP) đồng tổ chức Diễn Đàn Đầu Tư Xã Hội Việt Nam (SIF) 2014 tại Khách sạn Novotel Sài Gòn. Diễn đàn này quy tụ các doanh nghiệp xã hội, các nhà đầu tư trong nước, khu vực và toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan trung gian khác để cùng tham gia phát triển lĩnh vực đầu tư xã hội tại Việt Nam.

Đọc thêm...

Cà phê sáng Phi Lợi Nhuận: “Biểu đạt và phát ngôn với báo chí của các tổ chức phi lợi nhuận"

Written by

Sáng 20 tháng 11 năm 2014, 23 đại diện các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đối tác của LIN đã tham gia Buổi cà phê sáng Phi Lợi Nhuận với chủ đề: "Biểu đạt và phát ngôn với báo chí của các tổ chức NPO". RED Communication là đơn vị chủ trì buổi cà phê sáng phi lợi nhuận lần này.

Đọc thêm...