Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Trung tâm LIN được mời tham dự, trình bày tại diễn đàn "Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam" do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Câu lạc bộ doanh nhân TP.HCM (SIYB) tổ chức.

Sáng 19 tháng 06 năm 2014, hơn 40 đại diện các tổ chức NPO đã có buổi cà phê sáng Phi lợi nhuận kết hợp với họp nhóm hành động vì phát triển năng lực tổ chức (CDWG) về chủ đề "Tổ chức NPO vận hành dưới giấy phép doanh nghiệp".

Bạn đã từng được "nghe" những câu chuyện bằng hình ảnh về các tổ chức phi lợi nhuận chưa? Hãy cùng LIN "nghe" sáu câu chuyện  về sáu tổ chức phi lợi nhuận đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục và chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Chủ nhật, 15 Tháng 6 2014 08:00

Cùng mang bữa trưa vì giáo dục

Bạn có thể làm gì để giúp cải thiện tiếp cận giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh?

Hãy bắt đầu bằng việc mang theo bữa trưa ngay hôm nay!

Thứ sáu, 06 Tháng 6 2014 08:00

Quản trị

Bộ công cụ:  Quản trị dành cho Tổ chức phi lợi nhuận

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

>>>Bấm vào đây để học trực tuyến bộ công cụ này!

Dàn bài của bộ công cụ (vui lòng bấm vào các đường link màu xanh trong dàn bài để tải về tài liệu của bộ công cụ):

 

Phần 1—Giới thiệu về công tác quản trị

Bài 1—Giới thiệu về Bộ công cụ Quản trị

Bài 2—Quản trị là gì và tại sao công tác này lại quan trọng?

Bài 3—Video phỏng vấn đại diện của tổ chức phi lợi nhuận

Bài 4—Những Ngộ nhận và Sự thật về công tác quản trị

Trắc nghiệm Phần 1

 

Phần 2—Tuân thủ pháp luật

Bài 5—Đăng ký Tổ chức phi lợi nhuận

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. “Các tổ chức từ thiện tại Việt Nam” - Russin & Vechi
 2. “Các hoạt động gây quỹ của các Tổ chức phi lợi nhuận theo pháp luật Việt Nam” – YKVN

Bài 6—Quy định pháp luật dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Danh sách văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận

Trắc nghiệm Phần 2

Phần 3—Vai trò của cán bộ quản lý và Hội đồng quản trị

Bài 7—Giám đốc điều hành

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Mô tả công việc của Giám đốc điều hành tại Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN

Bài 8—Vai trò của Quản lý cấp cao trong Quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Vai trò của các cán bộ quản lý cấp cao trong công tác quản trị
 2. Mẫu sơ đồ tổ chức
 3. Mẫu chính sách phân quyền

Bài 9—Vai trò của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Các chức năng chính của Hội đồng quản trị
 2. Năm câu hỏi mọi thành viên Hội đồng quản trị nên đưa ra
 3. Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Bài 10—So sánh vai trò của Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị

Trắc nghiệm Phần 3

 

Phần  4—Các hình thức tự điều chỉnh khác

Bài 11—Điều lệ và Bộ quy tắc

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Bộ quy tắc mẫu

Bài 12—Chính sách

Bài 13—Bộ quy tắc Quản trị và Ứng xử tốt

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Các nguyên tắc Quản trị tốt và Hoạt động có đạo đức

Trắc nghiệm Phần 4

 

Phần 5—Thành lập Hội đồng quản trị hay Hội đồng cố vấn

Bài 14—Lợi ích của Hội đồng quản trị

Bài 15—Quy mô, cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị

Bài 16—Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Trách nhiệm của cá nhân các thành viên trong Hội đồng quản trị

Bài 17—Bản mô tả công việc của thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Mẫu bản mô tả công việc của Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Nhiệm vụ của các cán bộ Hội đồng quản trị
 3. Nhiệm vụ của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Bài 18—Tuyển dụng thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Bảng thông tin về thành viên Hội đồng quản trị
 2. Các câu hỏi phỏng vấn dành cho ứng viên Hội đồng quản trị

Bài 19—Các cuộc họp Hội đồng quản trị hiệu quả

Tài liệu tải về, mời bạn bấm vào link sau đây:

 1. Mẫu chương trình họp Hội đồng quản trị

Bài 20—Hội đồng cố vấn

Trắc nghiệm Phần 5

 

Phần 6—Kết luận

Bài 21—Xin chúc mừng

Công cụ tự đánh giá công tác quản trị của tổ chức phi lợi nhuận

Tải về: Công cụ tự đánh giá công tác quản trị của tổ chức phi lợi nhuận.

Lượng giá khóa học

Toàn bộ bài giảng:

Để xem lại toàn bộ bài giảng của khóa học này (file Word), mời bạn bấm vào link sau đây:

Bài giảng - Quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận

 

Hội thảo về Quản trị và Tuân thủ Pháp lý đã được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là hội thảo cuối cùng của  chuỗi hội thảo về Công cụ tự đánh giá tổ chức thuộc dự án Hệ thống nâng cao năng lực VNPO được tài trợ bởi Đại sứ quán Ai-len.

Chủ nhật, 11 Tháng 5 2014 08:00

Tập huấn kỹ năng huấn luyện

Những mô hình huấn luyện nào có thể áp dụng để phát triển nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận? Nên sử dụng những câu hỏi nào để giải quyết vấn đề? Đó là một số nội dung được thảo luận trong khuôn khổ chương trình tập huấn Kỹ năng huấn luyện diễn ra vào hai ngày 9 và 10-5, tại Trung tâm Cộng đồng LIN.

Chiều thứ Ba, ngày 27 tháng 5 vừa qua, không khí ở trụ sở LIN rộn ràng hơn hẳn khi 7 thí sinh của cuộc thi ảnh Rút Ngắn Khoảng Cách 2014 có dịp hội ngộ cùng 7 tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Cuộc thi ảnh Rút Ngắn Khoảng Cách năm nay mang chủ đề Những Câu Chuyện Chưa Kể và là một dịp để những người đam mê chụp ảnh và hoạt động cộng đồng cùng góp sức kể lại câu chuyện của các tổ chức vì giáo dục.

Thứ ba, 03 Tháng 6 2014 08:00

Họp nhóm lãnh đạo tháng 5/2014

Sáng 23 tháng 5 năm 2014 tại Trung tâm Cộng đồng LIN, 10 lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đã tham gia buổi họp lần 5 trong chuỗi buổi họp lãnh đạo NPO do Trung tâm LIN khởi xướng. Với chủ đề "Cơ chế phân quyền tổ chức NPO", Ông Phạm Trường Sơn, đại diện Trung tâm LIN, đã chia sẻ kinh nghiệm của LIN với các tham dự viên.

TP.HCM - Ngày 24/05/2014 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã khởi động chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng 2014 với sự kiện Gặp gỡ & Kết nối.