Bà NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH

Bà NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc Hoạch định Chiến lược, The Purpose Group

 

Đọc thêm...


Bà NGÔ QUỲNH NHƯ

Bà NGÔ QUỲNH NHƯ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN LUẬT PHÁP
Chuyên viên Tư vấn Pháp lý, Tập đoàn Horizon Capital Advisors
Thành viên, Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh
Thành viên, Hiệp hội Luật châu Á Thái Bình Dương

 

Đọc thêm...


Bà LÂM QUỲNH ANH

Bà LÂM QUỲNH ANH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN LUẬT PHÁP VÀ HÀNH CHÁNH

Đọc thêm...


Bà LÊ HÀ MỸ TRÂM

Bà LÊ HÀ MỸ TRÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - ĐỐI NGOẠI
Quản lý Marketing và Truyền thông, Công ty Samsung

 

Đọc thêm...


Bà TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Bà TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc Trung tâm Học tập thông qua Dịch vụ Cộng đồng, Trường đại học Hoa Sen

Đọc thêm...


Bà NGUYỄN KHÁNH DUNG

Bà NGUYỄN KHÁNH DUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - ĐỐI NGOẠI
Giám đốc Maketing, Galaxy Studio Vietnam

Đọc thêm...