Quynh Vu

Quynh Vu

Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 00:00

Bà LÊ HÀ MỸ TRÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - ĐỐI NGOẠI
Quản lý Marketing và Truyền thông, Công ty Samsung

 

Thứ ba, 01 Tháng 4 2014 00:00

Bà LÂM QUỲNH ANH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN LUẬT PHÁP VÀ HÀNH CHÁNH

Thứ ba, 01 Tháng 4 2014 00:00

TS. LÊ THỊ BĂNG TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CỐ VẤN ĐỐI NGOẠI CHÍNH PHỦ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HD Bank

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính
Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Tài chính Saint Petersburg

 

Thứ ba, 01 Tháng 4 2014 00:00

Bà NGÔ QUỲNH NHƯ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Chuyên viên Tư vấn Pháp lý, Tập đoàn Horizon Capital Advisors
Thành viên, Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh
Thành viên, Hiệp hội Luật châu Á Thái Bình Dương

 

Thứ ba, 01 Tháng 4 2014 00:00

Bà NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc Hoạch định Chiến lược, The Purpose Group