Nghiên cứu trường hợp trong Xây dựng Năng lực: Quỹ Huỳnh Tấn Phát

Nghiên cứu trường hợp trong Xây dựng Năng lực: Quỹ Huỳnh Tấn Phát

Written by 
Tóm tắt

Có rất nhiều tổ chức, đặc biệt là những tổ chức phi lợi nhuận địa phương nhỏ, hoạt động mà không có kế hoạch gắn kết hoặc định hướng chiến lược để hướng dẫn cho tổ chức của họ. Một vài lãnh đạo NPO có thể tình cờ tiếp nhận vị trí lãnh đạo hiện nay trng khi những người khác đã lựa chọn vai trò này. Dù thế nào, sự bền vững của một NPO thường phải đối mặt với những thách thức trong nguồn nhân lực và tài chính, chương trình/hoạt động liên quan, tính trách nhiệm và khả năng quản lý và báo cáo về nguồn quỹ. Nếu không có định hướng hoặc nguồn lực cần thiết, thì ngay cả một tổ chức có khả năng tài chính cũng khó có thể phát triển. Đây là lý do mà lãnh đạo là vô cùng quan trọng và sự cởi mở để thay đổi là cần thiết cho việc lên kế hoạch và dẫn dắt một NPO hướng tới tương lai. Hãy cùng xem điều này đã được áp dụng ở một NPO có sự hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) như thế nào. 

 

Bối cảnh

Quỹ Huỳnh Tấn Phát, trước đây là Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát (HTP), được thành lập vào năm 2007, lấy cảm hứng từ cuộc đời của một kiến trúc sư Việt Nam.

Tầm nhìn của HTP là: "Đem lại cơ hội phát triển bình đẳng cho những sinh viên nghèo hiếu học và đóng góp vào cộng đồng kiến trúc Việt Nam."

HTP trao học bổng cho những sinh viên chương trình đào tạo cử nhân/liên kết có thành tích học tập cao, có hoàn cảnh khó khăn và đang theo học ngành Kiến trúc hoặc Quy hoạch tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Huỳnh Xuân Thảo, người sáng lập và lãnh đạo của quỹ, tự tìm cách điều hành quỹ trong năm năm đầu tiên và sẵn sàng đương đầu với thách thức khi chúng xuất hiện thay vì lên kế hoạch lâu dài cho HTP. Tính đến năm 2013, với sự hỗ trợ của một tình nguyện viên duy nhất trong tất cả các hoạt động trao học bổng, HTP đã trao tặng 120 suất học bổng.

Với mong muốn mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ một cách có chiến lược, HTP cần thêm sự hỗ trợ. Bà Thảo nhận thấy HTP cần thêm nguồn lực về nhân sự cũng như tài chính, và những đối tượng thụ hưởng của quỹ không đơn thuần chỉ cần học bổng. Ít nhất, bà Thảo biết mình cần phát triển kế hoạch chiến lược cho HTP và tìm thêm những tình nguyện viên cùng chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh.

LIN hỗ trợ HTP

LIN kết nối Quỹ HTP với cô Nguyễn T. Hương, một tình nguyện viên chuyên môn có bằng Thạc sĩ của Mỹ. Cô đã cam kết hỗ trợ cho sự phát triển và những mục tiêu tương lai của HTP.

Bà Thảo, cô Hương cùng những tình nguyện viên khác đã kết nối gián tiếp với LIN, tham gia một số buổi hội thảo và tập huấn, bao gồm một buổi về lập kết hoạch chiến lược. LIN hỗ trợ bổ sung thông qua những buổi gặp một-một với các chuyên gia trong lĩnh vực gây quỹ và lập kế hoạch chiến lược. Quỹ HTP cũng nhận được ba khoản tài trợ nhỏ từ LIN trong năm 2013.

Kết quả

HTP đã lên khung kế hoạch chiến lược, được hội đồng quản trị thông qua và hoàn thành kế hoạch với sự giúp đỡ của một tình nguyện viên khác. Tổ chức có một cái tên mới, logo mới, bộ nhận diện thương hiệu, một nền tảng truyền thông và một ý thức mới về sứ mệnh của mình.

Ngoài việc đưa ra những chương trình bổ sung, HTP còn củng cố nội bộ như phát triển tổ chức và thực hiện kế hoạch chiến lược. Từ hai người, hiện nay HTP quản lý hơn 15 tình nguyện viên đang hỗ trợ việc gây quỹ, quản lý nhân sự và hành chính, quản lý tài chính và quản lý

Bài học kinh nghiệm

Khi Hội đồng quản trị và tình nguyện viên của HTP bắt đầu quá trình lập kế hoạch chiến lược, ngay lập tức họ thấy được tác động đến HTP bao gồm việc hiệu quả được nâng cao, lên kế hoạch hoạt động tốt hơn và hỗ trợ người hưởng lợi hiệu quả hơn. Những kết quả này có được khi người lãnh đạo của HTP cởi mở với sự thay đổi và nhận ra việc xây dựng năng lực là cần thiết cho sự phát triển bền vững của HTP.