KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

265
Đối tác NPO
99
Dự án nhận tài trợ từ Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách từ năm 2009
1500
Tình nguyện viên chuyên môn được kết nối với các NPO
* Số liệu cập nhật hàng tháng