Home

Dịch Vụ Tại LIN?

Dịch Vụ Hỗ Trợ NPOs

Nâng cao năng lực cho các NPOs về quản trị và quản lý tổ chức. Nâng cao kỹ năng khi làm việc tại cộng đồng và với các nhà tài trợ. Hình thành tư duy lãnh đạo cộng đồng thông qua các chương trình đào tạo và cố vấn.

TÌM HIỂU THÊM

Tư Vấn Thiện Nguyện

Giúp các nhà tài trợ và tình nguyện viên nâng cao nhận thức và kỹ năng hoạch định chương trình thiện nguyện một cách chiến lược. Cầu nối cho nguồn lực giữa nhà tài trợ / tình nguyện viên và các NPOs.

TÌM HIỂU THÊM

Hợp Tác Đa Phương

Kết nối các đối tác đa phương và hiện thực hóa hoạt động thiện nguyện dựa vào cộng đồng bằng cách giải quyết các vấn đề của địa phương theo hướng huy động nguồn lực đa dạng của cộng đồng.

TÌM HIỂU THÊM

Kết nối với LIN

Đăng ký email để nhận được sớm nhất thông tin và sự kiện từ LIN

Không ngừng tiến bước

Một thập niên không ngừng nỗ lực với hơn 9.000 người được hỗ trợ và vô vàn những tác động bền vững dành cho cộng đồng. Cùng tìm hiểu thêm về các tác động của LIN

Listen. Inspire. Nurture.

LIN góp sức nâng cao năng lực của NPOs, tình nguyện viên (TNV) và mạnh thường quân (MTQ)

 

Với NPOs

LIN nâng cao kỹ năng và kiến thức về quản lý tổ chức phi lợi nhuận, nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo cộng đồng và hỗ trợ các nhà lãnh đạo cộng đồng thiết lập các giá trị cốt lõi khi đưa ra các quyết định.

Với TNV

LIN hỗ trợ kết nối tình nguyện viên có kỹ năng chuyên môn mong muốn góp sức xây dựng năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương.

Với MTQ

LIN giúp các nhà tài trợ tham gia tốt hơn vào hoạt động thiện nguyện có chiến lược.

Tin Tức

26Aug

Hội Nghị Đa Phương Thường Niên

12:00 am - 11:59 pmHội Nghị Đa Phương Thường Niên