Ngày

June 26, 2013
Các nguyên tắc trong đạo đức gây quỹ năm 2016 Buổi thảo luận về Từ thiện cộng đồng, 20/3/2015 Ngày 20 tháng ba năm 2015, nhân chuyến thăm của bà Jenny Hodgson, Giám đốc của Global Fund for Community Foundations (GFCF), cũng là người sáng lập Global Alliance for Community Philanthropy, Trung tâm Hỗ trợ...
KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN TÀI TRỢ VÒNG I.2019 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN kêu gọi đề xuất dự án từ các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận trở vào) với thông tin cụ thể dưới dây: Bên dưới là...
LIN thiết kế và quản lý trang web Phi Lợi Nhuận (www.philoinhuan.org) – một nơi giúp người dân TP.HCM trực tiếp giải quyết nhu cầu của địa phương mình. Trang web Phi Lợi Nhuận cũng kết nối trực tiếp các cá nhân/tổ chức từ thiện phát triển với những tổ chức phi lợi nhuận địa...
1
“Một sự thật đáng lo ngại là sự phát triển của kinh tế đi cùng với sự phân hoá trong xã hội. Điều kiện sống của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương không được cải thiện, mà dường như còn trở nên cùng cực hơn do sự huỷ hoại của môi trường sống....