Ngày

July 22, 2019
Hội đồng Quản trị Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN thông báo về việc bổ nhiệm bà Lâm Ngọc Thảo – hiện là Giám đốc tài chính LIN làm Giám đốc Điều hành của LIN. Bà Lâm Ngọc Thảo sẽ chính thức đảm nhận vị trí mới vào ngày 01 Tháng Tám 2019. Lâm Ngọc Thảo gia nhập...