Ngày

June 6, 2021
Vào ngày 14/11/2014, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN phối hợp với Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM), dưới sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) và Cơ quan Viện trợ Ai-len (Irish Aid) đã tổ chức buổi hội thảo “Hợp tác Chiến lược giữa Doanh...
Ngày 16 tháng 11 vừa qua, kết hợp với kết quả đánh giá trước đó, ủy ban chấm dự án của Quỹ cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách đã có cuộc họp để cùng nhau xem xét các đề xuất và ra quyết định tài trợ. Có  9 dự án trong số 23 đề xuất dự...
Ngày 22 tháng 11 vừa qua, Buổi triển khai được thực hiện dự án “Nâng cao trí lực cho trẻ nhập cư”, được tài trợ từ Quỹ cộng đồng Rút ngắn Khoảng Cách 2014, diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật tại văn phòng dự án ở quận 7 với sự tham...
Vào ngày 13 và 14 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Vientiane, Lào, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) đã cùng 5 tổ chức nhận tài trợ của Irish Aid tham gia chia sẻ với 25 đại diện các hội phi lợi nhuận của Lào. Mục tiêu của chuyến đi...
Tp.HCM – ngày 12 tháng 12, tại Nhà khách Quốc Hội , Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã tổ chức buổi Hội thảo tổng kết dự án Xây dựng Năng lực tổ chức Phi lợi nhuận Việt Nam tại TP.HCM, nhằm đúc kết những kinh nghiệm và kết quả từ dự...
Sáng 20 tháng 11 năm 2014, 23 đại diện các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đối tác của LIN đã tham gia Buổi cà phê sáng Phi Lợi Nhuận với chủ đề: “Biểu đạt và phát ngôn với báo chí của các tổ chức NPO”. RED Communication là đơn vị chủ trì buổi cà...
1 2 3 7