Ngày

June 8, 2021
TP.HCM – Ngày 24/05/2014 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã khởi động chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng 2014 với sự kiện Gặp gỡ & Kết nối. Các Tổ chức phi lợi nhuận (PLN) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các nhóm công ty/ nhóm...
Sáng 23 tháng 5 năm 2014 tại Trung tâm Cộng đồng LIN, 10 lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đã tham gia buổi họp lần 5 trong chuỗi buổi họp lãnh đạo NPO do Trung tâm LIN khởi xướng. Với chủ đề “Cơ chế phân quyền tổ chức NPO”, Ông Phạm Trường Sơn,...
1 2 3