Ngày

July 14, 2021
Đợt giãn cách xã hội mới nhất đem đến nhiều thách thức, khó khăn cho những người lao động, người nhập cư và các cộng đồng yếu thế khác ở khu vực Tp. HCM. Trong lúc đó, có rất nhiều các tổ chức xã hội, nhóm tình nguyện, doanh nghiệp và cá nhân cùng với...