Ngày

August 9, 2021
Nhắc đến các hoạt động kết nối doanh nghiệp với các tổ chức xã hội trong khuôn khổ các chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) hoặc Thiện nguyện Doanh nghiệp, người ta không thể không nhắc đến Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN Center) – đơn vị...
Đó là chia sẻ của đại diện Công ty Premier Oil khi được hỏi doanh nghiệp dựa trên tiêu chí nào để quyết định đồng hành cùng Gaia suốt 2 năm qua.  Thực tế là những năm gần đây, mô hình kết nối doanh nghiệp với các tổ chức xã hội trong khuôn khổ các...