Ngày

August 13, 2021
Hội nghị đa phương thường niên do Trung tâm Hỗ trợ phát triển Cộng đồng LIN (LIN Center) tổ chức hiện là kênh duy nhất ở Việt Nam tạo ra “không gian mở” thúc đẩy sự hợp tác đa phương (nhiều khối ngành) nhằm tạo ra những tác động xã hội hiệu quả và bền...