Ngày

August 18, 2021
Là đối tác của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Cộng đồng LIN (LIN Center) nhiều năm liền, KPMG Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ “chiến lược” của Hội nghị đa phương thường niên lần V được tổ chức vào 2 ngày 26 và 27.08. Đâu là yếu tố thuyết phục một doanh...