Ngày

August 31, 2021
Kết nối hơn 230 doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thiện nguyện, cơ quan truyền thông và chính phủ vì mục tiêu chung: cùng phát triển bền vững vì một Việt Nam khởi sắc, Hội Nghị Đa Phương Thường Niên lần V “Nối dài tác động” do Trung tâm hỗ trợ phát triển...