Ngày

September 24, 2021
Các tập tin Excel dưới đây la một danh bạ các cá nhân và tổ chức sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam trong việc phát triển tổ chức, các chuyên gia tư vấn có thể làm tình nguyện hoặc thu phí, làm việc tại tổ chức hoặc từ xa. LIN...
In the course of its work the LIN team uses a number of websites to do its day–to-day work and to keep abreast of the latest best practice research in the NPO field. The sites listed below are being constantly monitored and updated and we hope that they will be of help to you in...
Các nguyên tắc trong đạo đức gây quỹ năm 2016 Buổi thảo luận về Từ thiện cộng đồng, 20/3/2015 Ngày 20 tháng ba năm 2015, nhân chuyến thăm của bà Jenny Hodgson, Giám đốc của Global Fund for Community Foundations (GFCF), cũng là người sáng lập Global Alliance for Community Philanthropy, Trung tâm Hỗ trợ...
1 2 3