Ngày

September 24, 2021
Thích nghi. Sáng tạo. Kiên cường. Đó là cách mà chương trình Hỗ trợ khẩn cấp của LIN đã đối mặt cơn khủng hoảng đại dịch toàn cầu năm 2020. Các khoản hỗ trợ tài chính được cung cấp kịp thời để giúp cộng đồng phi lợi nhuận địa phương của chúng tôi đối phó...
Tinh thần cống hiến được đặc biệt đề cao khi các khu vực miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận bão liên tiếp trong những tháng cuối năm 2020. Với vai trò là người kết nối, LIN đã hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi hoạt...
1 2 3