Ngày

November 13, 2021
Business Ideas Team – Đại học Ngoại thương CS2 (BIT – FTU2) nhận 29,000,000 VNĐ để thực hiện dự án iSEED dự kiến từ tháng 5/2015 đến 5/2016. Đây là dự án xây dựng và phát triển một nền tảng cho phép các dự án xã hội của các NPOs, NGOs, doanh nghiệp xã hội…...
1 2 3