Ngày

January 22, 2022
Tập 5 đã chính thức khép lại hành trình đầu tiên của Talkshow “Thiện nguyện và Những câu chuyện” mùa đầu tiên. Với phương châm Đời Rất Đẹp, anh Nguyễn Văn Cử đã mang đến những câu chuyện đời vô cùng ý nghĩa về một cộng đồng dù gặp nhiều thử thách nhưng vẫn luôn...