Ngày

February 21, 2022
Thiện nguyện là cụm từ đang được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây, khủng hoảng như dịch bệnh hay thiên tai xảy ra càng làm nổi bật hơn nữa tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam. Khi tình hình đại dịch diễn biến nghiêm trọng trong năm...