Ngày

April 19, 2022
Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách với thông điệp  “Tạo nút giao – Nhân ảnh hưởng” Đại dịch COVID-19 càng làm nổi bật thêm những vấn đề xã hội: từ biến đổi khí hậu, chất lượng cuộc sống, đảm bảo việc làm, đến quyền lợi của các nhóm yếu thế, hoàn cảnh của trẻ...