Ngày

April 27, 2022
Bạn quan tâm tới các vấn đề xã hội? Bạn giàu năng lượng và giàu ý tưởng cho các dự án cộng đồng và xã hội nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau của một dự án khả thi và thành công? Nếu bạn nhìn thấy...
Chương trình Hạt nhân thay đổi 2022 với thông điệp  “Tăng cường năng lực – Ươm mầm đổi thay” Những ý tưởng giống như những hạt mầm. Nếu như hạt mầm cần bầu đất để sinh sôi và lớn mạnh thì những ý tưởng cần sự nuôi dưỡng và thúc đẩy của những nguồn lực...