Ngày

June 14, 2022
Hành trình đưa một dự án cộng đồng địa phương từ ý tưởng đến hiện thực là một quãng đường dài hơi và thách thức. Khoảng cách khác biệt giữa mong muốn, kế hoạch và hiện thực cũng được tạo ra từ những trở ngại về tài chính, thói quen canh tác, sức người, thổ...