Ngày

July 15, 2022
“Năm 2021 đã khép lại, đánh dấu bằng những thách thức to lớn đến với môi trường kinh tế, xã hội vĩ mô. Năm 2021 cũng đánh dấu bằng sự “dũng cảm” của tất cả chúng ta khi đối mặt với những bất ổn và mất mát. Khủng hoảng dịch bệnh, một lần nữa cho...