Ngày

July 19, 2022
Hành trình Chung Tay Làm Nên Điều Ý Nghĩa – Do Something Wonderful giữa LIN Center phối hợp cùng Intel Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ cho 23 trẻ em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn được tiếp tục đến trường trong...