By

lin_admin
Nâng cao bền vững tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận Bối cảnh Hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO) ở TP.HCM đang hoạt động để giải quyết những thử thách thực sự và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã...
Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai Từ tháng 11/2014, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN chính thức chuyển giao mô hình Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai cho các tổ chức phi lợi nhuận có nhu cầu áp dụng mô hình này. Kể từ nay, cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai của...
1
“Một sự thật đáng lo ngại là sự phát triển của kinh tế đi cùng với sự phân hoá trong xã hội. Điều kiện sống của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương không được cải thiện, mà dường như còn trở nên cùng cực hơn do sự huỷ hoại của môi trường sống....
1 26 27 28