Buổi giới thiệu chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng 2014

Vào ngày 2/4/2014, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã tổ chức buổi Thông tin về Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng 2014 với sự tham gia của 16 tổ chức phi lợi nhuận.

Sáng kiến vì Cộng đồng 2014

Nâng cao sự bền vững tài chính của tổ chức phi lợi nhuận

Mở đầu, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, điều phối tình nguyện viên tại LIN, giới thiệu nguyên nhân LIN chọn “Nâng cao sự bền vững tài chính của tổ chức phi lợi nhuận” làm chủ đề chương trình năm nay. Xuất phát điểm của ý tưởng này đến từ thực trạng sự cắt giảm nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Bà Hồng Tô Huệ Lan, đại diện đến từ Cơ sở bảo trợ Xã hội Hóc Môn (Ceporer Hóc Môn), chia sẻ thêm: “Tăng cường tài chính là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các tổ chức phi lợi nhuận. Vì nếu chúng tôi có thể tự “làm” ra nguồn nâng sách, chúng tôi có thể thực hiện thêm nhiều dự án, hỗ trợ được nhiều đối tượng hơn nữa.”

Nội dung quan trọng nhất của phần trình bày là nội dung về chương trình năm nay. Dựa trên các hoạt động chính là: Đăng kí tham dự, Gặp gỡ với các chuyên gia, NPO và chuyên gia cùng hợp tác, Gửi sản phẩm đến Ban giám khảo, Trao giải; Sáng kiến vì Cộng đồng 2014 có một số điều chỉnh đáng lưu ý. Đó là trong quá trình làm việc cùng nhau giữa NPO và chuyên gia, cả hai sẽ những sản phẩm sau đây:

  • Một chiến lược gây quỹ
  • Dữ liệu nhà tài trợ
  • Một kế hoạch chăm sóc nhà tài trợ
  • Ba ý tưởng gây quỹ
  • Hiện thực hóa một trong ba ý tưởng gây quỹ

Không đặt nặng số lượng ngân sách các tổ chức thu được từ ý tưởng gây quỹ, LIN nhấn mạnh tiêu chí đánh giá dựa trên chất lượng và độ phù hợp của sản phẩm đối với năng lực thực tại của từng tổ chức phi lợi nhuận. Thêm vào đó, LIN sẽ tổ chức hai buổi họp trong quá trình dự thi (tháng 6 – tháng 9/2014) để theo sát và hỗ trợ NPO và chuyên gia.

Cuối cùng, phần chia sẻ xoay quanh cách thức đăng kí tham dự Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2014. Kế hoạch ngân sách 2014 và Kế hoạch hoạt động 2014 là hai yêu cầu chính mà LIN đặt ra để LIN và các chuyên gia nắm được định hướng của các NPO, từ đó quá trình hợp tác sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Kết lại buổi Thông tin về chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2014 là ý kiến phản hồi của các tổ chức phi lợi nhuận. Chị Đặng Thu Hương, thành viên của 5gio sang chia sẻ: “Sáng kiến vì Cộng đồng năm tay có sự cải tiến. Đó là đặt ra đầu ra cụ thể cho cả NPO và chuyên gia làm việc tốt hơn. Để chuẩn bị cho chương trình, 5gio sáng cần hệ thống lại kế hoạch tài chính 2014 rõ ràng hơn, chi tiết hơn.”

Điều kiện tham gia dành cho các tổ chức:

  • Là tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN
  • Có bản kế hoạch ngân sách cho năm 2014
  • Có bản kế hoạch hoạt động cho năm 2014
  • Có bản kế hoạch gây quỹ cho năm 2014 (ưu tiên nhưng không bắt buộc)

Để biết thêm thông tin về chương trình, xin vui lòng liên lạc:

Email: volunteer@linvn.org hoặc điện thoại: 08-3512-0092 (gặp Thanh Trúc)

Vân Anh

Related Posts