Cà phê sáng Phi Lợi Nhuận: “Biểu đạt và phát ngôn với báo chí của các tổ chức phi lợi nhuận”

Sáng 20 tháng 11 năm 2014, 23 đại diện các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đối tác của LIN đã tham gia Buổi cà phê sáng Phi Lợi Nhuận với chủ đề: “Biểu đạt và phát ngôn với báo chí của các tổ chức NPO”. RED Communication là đơn vị chủ trì buổi cà phê sáng phi lợi nhuận lần này.

Biểu đạt là các hoạt động cung cấp thông tin của tổ chức xã hội cho báo chí về hoạt động và các lĩnh vực mình quan tâm thông qua các hình thức như: Cung cấp thông tin cho báo chí viết bài, trả lời phỏng vấn; tổ chức họp báo; ra thông cáo báo chí; ra tuyên bố, kiến nghị; Đề nghị đăng thông tin phản hồi. Trong khi đó, người phát ngôn là người được tổ chức phân công phụ trách công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Đây là một khái niệm khá mới mẻ với các hoạt động của tổ chức NPO miền Nam, với cơ cấu tinh gọn và phục vụ cộng đồng nên hầu hết các tổ chức NPO nhỏ và vừa không có một nhân
viên truyền thông hay thúc đẩy hoạt động truyền thông của tổ chức. Tất cả các hoạt động tiếp xúc với báo chí đều do người đứng đầu/lãnh đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về phát ngôn.

Khái niệm biểu đạt với báo chí mà RED Communication đưa ra trong cuộc họp đã được thảo luận rất sôi nổi bởi các tham dự viên. Việc một tổ chức hay cá nhân biểu đạt ý kiến của mình về vấn đề xã hội nào đó có ảnh hưởng tới cả cộng đồng hay không? Hay khi biểu đạt như vậy thì nên đứng vai trò cá nhân hay tổ chức?… rất nhiều câu hỏi quan tâm đến vấn đề này đã được chia sẻ thân mật và đội ngũ RED Communication cũng cung cấp rất nhiều thông tin, ví dụ thú vị liên quan đến vấn đề này.

Tin, bài: Thực tập sinh Hồng Ngân

Related Posts