Cà phê sáng Phi lợi nhuận: “Đạo đức trong gây quỹ phi lợi nhuận”

24 nhân viên các tổ chức NPO đối tác của LIN đã tham gia buổi cà phê sáng Phi lợi nhuận diễn ra vào sáng 23 tháng 1 năm 2015 tại Trung tâm Cộng đồng LIN để thảo luận về chủ đề “Đạo đức trong gây quỹ phi lợi nhuận”. Bà Nguyễn Phương Anh, chuyên gia gây quỹ từng làm việc trong các tổ chức quốc tế và Việt Nam – phụ trách hợp phần dự án Irish Aid của Trung tâm LIN, đã mở đầu bằng việc kể một kinh nghiệm mà bà đã trãi qua khi thực hiện một dự án được tài trợ nước ngoài tại Việt Nam.

Qua kinh nghiệm đó, các tham dự viên đã thảo luận những giá trị và trãi nghiệm của mình liên quan đến khía cạnh đạo đức trong việc thực hiện dự án và việc thông tin với nhà tài trợ trong suốt quá trình thực hiện dự án nhằm hướng tới sự minh bạch và giải trình.

Sau bài học này, bà Phương Anh đã giới thiệu những khái niệm về “đạo đức gây quỹ” được dịch lại từ các tổ chức quốc tế để các tham dự viên có thêm kiến thức trong lãnh vực này, và sau đó thảo luận những điểm thích hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Rất nhiều vấn đề liên quan đến gây quỹ đã được chia sẻ như: phần trăm của người gây quỹ, giá trị của tổ chức trong gây quỹ, làm thế nào để hòa hợp giữa sứ mệnh tổ chức và hoạt động gây quỹ trong doanh nghiệp, gây quỹ và PR khác nhau như thế nào…

Thông qua buổi cà phê sáng này, các thành viên cũng nhất trí là nên có một văn bản ghi nhớ do các tổ chức NPO cùng lập ra liên quan đến “Đạo đức trong gây quỹ phi lợi nhuận” nhằm mục tiêu hướng dẫn những giá trị cốt lõi khi thực hiện việc gây quỹ.

“Theo tôi Bản ghi nhớ này rất nên có để các tổ chức khi thực hiện việc gây quỹ sẽ biết những việc mình có thể làm và không có thể làm. Vì hiện nay, chúng ta đang thực hiện việc này với cảm tính của người làm xã hội, cộng đồng chứ không phải người gây quỹ chuyên nghiệp với những giá trị đạo đức nhất định” Ông Phạm Thanh Vân, chủ nhiệm Chương trình Tình Thân, chia sẻ.

Related Posts