Cà phê sáng PLN: Lương ở tổ chức PLN địa phương

Sáng 15/04, hơn 30 nhân viên và quản lý của các tổ chức Phi Lợi Nhuận TP.HCM đã tham gia buổi cà phê sáng phi lợi nhuận tháng 4/2015 chủ đề: “Lương ở tổ chức phi lợi nhuận địa phương”.

30 người tham dự được chia thành 2 nhóm bao gồm: nhóm các tổ chức PLN có quy mô từ 1-9 nhân viên (1) và nhóm các CLB tình nguyện (2).

Theo đó, nhóm (1) cho biết các tổ chức này thường trả lương phù hợp với năng lực của từng vị trí theo một khung quy định ở từng tổ chức.

Mức lương này được quyết định bởi ban giám đốc và/hay hội đồng quản trị/cố vấn của tổ chức. Nhà tài trợ cũng có vai trò quyết định mức lương ở một số tổ chức.

Hiện tại, do chưa có một nghiên cứu hay khảo sát về mặt bằng lương chung ở các tổ chức phi lợi nhuận địa phương nên việc quyết định mức lương đa phần phụ thuộc vào kinh nghiệm đánh giá của người quản lý. Riêng những tổ chức thuộc cơ cấu đoàn thể thì việc chi trả lương dựa vào cơ cấu của nhà nước.

Đối với nhóm (2), phần lớn do chưa có cơ cấu trả lương nên tinh thần đóng góp cho cộng đồng luôn được đề cao. Tuy nhiên vẫn có một số tổ chức đã cơ cấu mô hình sang việc trả lương bán thời gian cho 1 hay 2 nhân viên, hoặc trả lương toàn thời gian cho 1 nhân viên nhằm điều phối và thúc đẩy toàn bộ hoạt động của tổ chức. Khi đó thì việc quyết định mức lương cũng do nội bộ quyết định mà không có một nguồn tham khảo riêng dành cho khối phi lợi nhuận địa phương.

Trong buổi cà phê này, các tham dự viên cũng nhận thấy sự cần thiết của việc có một khảo sát lương chung dành cho các tổ chức thuộc nhóm (1) cũng như một kỹ năng cần thiết dành cho các nhà gây quỹ hay lãnh đạo của tổ chức là “Làm thế nào để thuyết phục nhà tài trợ chấp nhận ngân sách lương của nhân viên”. Đây có thể là chủ đề cho hội thảo/cuộc họp lần tới của Trung tâm LIN.

Khoảng thời gian sau giải lao, Trung tâm LIN đã chủ động giới thiệu và thảo luận cùng với các tham dự viên tổ chức phi lợi nhuận về một dự án hỗ trợ kinh phí đi lại tham dự các cuộc họp/hội thảo/tập huấn dành cho nhân viên dự án với mục tiêu nâng cao năng lực cho họ. Các ý kiến chia sẻ ở phần này sẽ giúp LIN đề xuất một dự án hoàn chỉnh nhằm tìm kiếm phần ngân sách hỗ trợ việc di chuyển dành cho nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận đối tác với LIN.

Cà phê sáng Phi Lợi Nhuận là một buổi kết nối mạng lưới cộng đồng phi lợi nhuận địa phương. Mỗi buổi cà phê sẽ xoay quanh một chủ đề thảo luận chính và thời gian cho các tổ chức kết nối làm việc với nhau nhằm hỗ trợ công việc của họ. Cà phê sáng Phi Lợi Nhuận được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Trung tâm Cộng đồng LIN hay các địa điểm cà phê ở trung tâm TP.HCM tùy thuộc vào ngân sách LIN qây quỹ được.

Related Posts