Cafe sáng NPO tháng 4/2014

Sáng 23 tháng 04 năm 2014, Trung tâm LIN đã mời 15 đại diện các tổ chức cam kết đồng hành cùng LIN trong Dự án Irish Aid tham gia vào buổi cà phê sáng phi lợi nhuận với chủ đề “Quản trị tổ chức”, một chủ đề khá mới mẻ trong lãnh vực phát triển tổ chức phi lợi nhuận. Buổi cà phê được tổ chức trong không khí thân mật tại một quán cà phê ở quận 1, TP.HCM.

Bà Elizabeth Phạm, Giám đốc Tư vấn Trung tâm LIN, mở đầu bằng việc giới thiệu khái niệm Quản trị tổ chức trong đó nêu rõ các thành tố tham gia vào việc quản trị nhằm giúp tổ chức phi lợi nhuận phát triển và đi theo mục tiêu chiến lược của mình.
Sau đó, các thành viên đã chia sẻ những cách thức mình đang sử dụng trong việc quản trị tổ chức nhằm mang lại hiệu quả thực tế ở tổ chức mình. Tuy nhiên, việc có được một hội đồng quản trị/hội đồng trung tâm hay hội đồng cố vấn ở các tổ chức vẫn là một thách thức thực tế. Nhiều tổ chức chưa thấy được tầm quan trọng của việc khuyến khích các cá nhân có uy tín hay kinh nghiệm tham gia trong việc hỗ trợ tổ chức mình như là một hội đồng quản trị/hội đồng tư vấn nhằm định hướng cho sứ mệnh cũng như chiến lược của tổ chức.
Buổi thảo luận rất sôi nỗi và chia ra 2 nhóm với những chủ đề liên quan đến quản trị tổ chức. “Thông qua buổi này, tôi thật sự hiểu thêm về những kinh nghiệm thực tế cũng như cách điều hành hiện tại mà các tổ chức phi lợi nhuận đang thực hiện. Hình thành một cơ chế quản trị cho tổ chức trên thực tế đã xảy ra, tuy chưa nhiều tổ chức thực hiện, nhưng nó cũng cho thấy nhiều tổ chức đã quan tâm đến công tác quản trị. Tôi mong chờ hội thảo tiếp theo của LIN để giới thiệu Bộ công cụ liên quan đến quản trị tổ chức phi lợi nhuận vì nó sẽ giúp nhiều tổ chức nhận ra tầm quan trọng của quản trị đối với tổ chức của họ”, Ông Phạm Trường Sơn, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN chia sẻ.

Related Posts