Cập nhật dự án Quỹ RNKC: iSEED

Business Ideas Team – Đại học Ngoại thương CS2 (BIT – FTU2) nhận 29,000,000 VNĐ để thực hiện dự án iSEED dự kiến từ tháng 5/2015 đến 5/2016. Đây là dự án xây dựng và phát triển một nền tảng cho phép các dự án xã hội của các NPOs, NGOs, doanh nghiệp xã hội… được huy động nguồn lực từ cộng đồng (bao gồm nhân lực và tiền bạc) theo mô hình crowdfunding.

Dự án sẽ thỏa thuận với tổ chức đối tác để xác định thời gian gây quỹ, nếu thành công, dự án sẽ thu 5% tổng số tiền gây quỹ được, nếu qua mốc thời gian hạn định mà chưa gây quỹ đủ, BIT sẽ hoàn trả số tiền cho những người đã đóng góp. Tổng số tiền thu phí sẽ đươc tái đầu tư duy trì nền tảng.

 

Đến nay, dự án đã xây dựng được nền tảng website cơ bản để điền thông tin kêu gọi huy động nguồn lực cho các dự án, sử dụng khoảng 2,800,000 VNĐ trong tổng số tiền tài trợ. Tuy nhiên, quản lý dự án BIT gặp tai nạn và nằm viện liên tục trong nửa năm từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2016 nên dự án đã tạm ngưng trong thời gian này. Hiện nay, quản lý dự án đã bình phục, nhưng rơi vào mùa hè, nhân sự dự án là sinh viên về quê nên tiến độ dự án vẫn đang bị chậm.

Nhân viên LIN đã gặp và trao đổi với quản lý dự án vào ngày 13/06 để thống nhất kế hoạch tiếp theo bao gồm: (1) Quản lý dự án viết lại kế hoạch thực hiện từ đây đến cuối năm và gửi về cho LIN, (2) Xây dựng lại cơ cấu nhân sự (nhân sự toàn thời gian và tình nguyện viên copywrite để viết nội dung cho trang web, (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu NPO, (4) Chuẩn bị nội dung giới thiệu trực tiếp cho đối tác tiềm năng, và (5) Tiếp cận với đối tác tiềm năng. Dự án mong muốn sẽ thu hút được 5 dự án đăng trên nền tảng này trong vòng 4 tháng từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay.

Dự án cho biết sẽ sử dụng trang web ongxanh.org của LIN để tìm tình nguyện viên copywrite, và sau đó sẽ nhờ LIN chuyển thông tin về nền tảng đến mạng lưới đối tác của LIN.

Nếu bạn quan tâm đến hai dự án nói trên, cũng như muốn hỗ trợ My Future, xin mời liên hệ trực tiếp với Anh Trương Trung Hiếu – Trưởng dự án iSEED qua địa chỉ email: trunghieu.truong.bit@gmail.com hoặc liên hệ với LIN qua thaovy@linvn.org.

Related Posts