Chương Trình

“Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng không chỉ là một cuộc thi thú vị để các công ty truyền thông học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, mà còn đem đến cơ hội quý giá để chúng tôi hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận một cách thiết thực và bền vững.” Bà Trần...
LIN thiết kế và quản lý trang web Phi Lợi Nhuận (www.philoinhuan.org) – một nơi giúp người dân TP.HCM trực tiếp giải quyết nhu cầu của địa phương mình. Trang web Phi Lợi Nhuận cũng kết nối trực tiếp các cá nhân/tổ chức từ thiện phát triển với những tổ chức phi lợi nhuận địa...
Nâng cao bền vững tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận Bối cảnh Hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO) ở TP.HCM đang hoạt động để giải quyết những thử thách thực sự và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã...
Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai Từ tháng 11/2014, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN chính thức chuyển giao mô hình Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai cho các tổ chức phi lợi nhuận có nhu cầu áp dụng mô hình này. Kể từ nay, cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai của...
1
“Một sự thật đáng lo ngại là sự phát triển của kinh tế đi cùng với sự phân hoá trong xã hội. Điều kiện sống của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương không được cải thiện, mà dường như còn trở nên cùng cực hơn do sự huỷ hoại của môi trường sống....
1 12 13 14