Tài liệu

Các nguyên tắc trong đạo đức gây quỹ năm 2016 Buổi thảo luận về Từ thiện cộng đồng, 20/3/2015 Ngày 20 tháng ba năm 2015, nhân chuyến thăm của bà Jenny Hodgson, Giám đốc của Global Fund for Community Foundations (GFCF), cũng là người sáng lập Global Alliance for Community Philanthropy, Trung tâm Hỗ trợ...