Category

Tài liệu
Ngày : Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Gửi : Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LINĐồng gửi: info@linvn.org Sesto E Vecchi Từ : Chu Bảo Khánh Tiêu đề: Thành lập tổ chức hợp pháp để tiến hành hoạt động từ thiện tại Việt Nam Kính gửi Trung tâm LIN: Bản ghi nhớ...
Khi những kế hoạch chiến lược của LIN trong giai đoạn 2017-2020 dần đi đến những bước cuối cùng, chúng tôi – đội ngũ tại LIN cùng ban cố vấn đã có dịp để một lần nữa nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó có những đề xuất, những phương án mới cho giai...
Các tập tin Excel dưới đây la một danh bạ các cá nhân và tổ chức sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam trong việc phát triển tổ chức, các chuyên gia tư vấn có thể làm tình nguyện hoặc thu phí, làm việc tại tổ chức hoặc từ xa. LIN...
In the course of its work the LIN team uses a number of websites to do its day–to-day work and to keep abreast of the latest best practice research in the NPO field. The sites listed below are being constantly monitored and updated and we hope that they will be of help to you in...
Các nguyên tắc trong đạo đức gây quỹ năm 2016 Buổi thảo luận về Từ thiện cộng đồng, 20/3/2015 Ngày 20 tháng ba năm 2015, nhân chuyến thăm của bà Jenny Hodgson, Giám đốc của Global Fund for Community Foundations (GFCF), cũng là người sáng lập Global Alliance for Community Philanthropy, Trung tâm Hỗ trợ...
1 2