Tài liệu

Giai đoạn Kế hoạch Chiến lược năm 2017-2020 kết thúc là cơ hội cho đội ngũ LIN cùng các thành viên Hội đồng quản trị và đối tác nhìn lại các kết quả đạt được trong quá khứ, cũng như xây dựng lộ trình phát triển mới cho tương lai. Quá trình kiểm tra, bàn...
Các nguyên tắc trong đạo đức gây quỹ năm 2016 Buổi thảo luận về Từ thiện cộng đồng, 20/3/2015 Ngày 20 tháng ba năm 2015, nhân chuyến thăm của bà Jenny Hodgson, Giám đốc của Global Fund for Community Foundations (GFCF), cũng là người sáng lập Global Alliance for Community Philanthropy, Trung tâm Hỗ trợ...
1 2