Category

Uncategorized @vi
“Mấy ngày đầu trẻ im re, em có lại nói chuyện nhưng mà bé đó không thèm chú ý đến, rồi em kiên nhẫn mỗi ngày kể chuyện cho bé nghe, đến ngày thứ năm khi em lên phòng thì nghe bé đó reo lên “A chị lên rồi!”, làm em thấy như mình mới...