CLB Kỹ năng sống Đồng Nai

0
Donors
$0.00
Donated

CLB Kỹ năng sống Đồng Nai

Địa bàn tổ chức hoạt động: Đồng Nai

Số tiền đề xuất tài trợ

50.000.000 VNĐ

Hỗ trợ CLB tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý, kỹ năng cho trẻ tại nhà trong mùa dịch, bao gồm chi phí giáo cụ, phát hành tài liệu, thù lao cho chuyên gia tham gia hoạt động.

ĐÓNG GÓP NGAY

Leave a Reply