Dịch vụ phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu Nắng Mới (NMSLIS)

0
Donors
$0.00
Donated

Dịch vụ phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu Nắng Mới (NMSLIS)

Địa bàn tổ chức hoạt động: TPHCM

Số tiền đề xuất tài trợ

40.000.000 VNĐ

Tổ chức tập huấn/workshop về thông tin covid-19 và các chủ đề về sức khỏe khác cho cộng đồng Điếc Việt Nam.

ĐÓNG GÓP NGAY

Leave a Reply