Hội Cha Mẹ Trẻ Khiếm Thính Việt Nam

0
Donors
$0.00
Donated

Hội Cha Mẹ Trẻ Khiếm Thính Việt Nam

Địa bàn tổ chức hoạt động: Online (cả nước)

Số tiền đề xuất tài trợ

49.700.000 VNĐ

Hỗ trợ chi phí mở lớp trị liệu ngôn ngữ online cho trẻ khiếm thính, tổ chức truyền thông và tuyển sinh, tổ chức tư vấn và chia sẻ cho phụ huynh hằng tháng, thiết kế ấn phẩm, và kinh phí mua tài khoản Zoom kèm theo 1 phần phí điện, hotline, Internet và phụ cấp cho nhân sự thực hiện.

Lớp học trị liệu ngôn ngữ online cho trẻ khiếm thính – Hành Trình ÂmThanh
1. Đăng bài, nhận đăng ký và sắp lớp trị liệu ngôn ngữ online
2. Buổi tư vấn cho phụ huynh
3. Các buổi chia sẻ với phụ huynh mỗi tháng
4. Thiết kế sổ tay hướng dẫn bảo quản thiết bị trợ thính
5. Các hỗ trợ khác để thực hiện chương trình như là mua thêm zoom account, hỗ trợ 1 phần chi phí điện, internet, hotline và phụ cấp cho người thực hiện chương trình

ĐÓNG GÓP NGAY

Leave a Reply