Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng

The legal definition of a charitable organization (and of charity) varies between countries
0
Donors
$0.00
Donated

Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng

Địa bàn tổ chức hoạt động: TPHCM

Số tiền đề xuất tài trợ

50.000.000 VNĐ

Hỗ trợ cấp học bổng, bao gồm tiền học và chi phí sinh hoạt trong 6 tháng tới, cho 5 -10 trẻ em từ 11 đến 18 tuổi. Cụ thể là trẻ mồ côi: không còn người giám hộ nào bên cạnh; có người giám hộ nhưng người giám hộ không còn ở độ tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động và/hoặc có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

ĐÓNG GÓP NGAY

Leave a Reply