Nhóm Sắc Màu Cuộc Sống

0
Donors
$0.00
Donated

Nhóm Sắc Màu Cuộc Sống

Địa bàn tổ chức hoạt động: TPHCM

Số tiền đề xuất tài trợ

49.910.000 VNĐ

Hỗ trợ chi trả BHYT cho người sống chung với HIV có hoàn cảnh khó khăn tại Tp.HCM

ĐÓNG GÓP NGAY

Leave a Reply