Tổ chức Niềm Tin

0
Donors
$0.00
Donated

Tổ chức niềm tin

Địa bàn tổ chức hoạt động: TPHCM

Số tiền đề xuất tài trợ

34.150.000 VNĐ

Hỗ trợ chi phí mua vật dụng bảo hộ y tế, trang thiết bị văn phòng, phí Internet cho hoạt động dạy và học, phí điện nước sinh hoạt, và phí phục hồi dinh dưỡng cho trẻ có khó khăn đặc biệt về ngôn ngữ và giao tiếp, có cha mẹ mưu sinh bằng ngành nghề bấp bênh tại Tp. HCM

1. Hỗ trợ phí phục hồi dinh dưỡng cho trẻ sau đại dịch Covid -19 tại Tp Hồ Chí Minh, cụ thể:
2. Hỗ trợ Phí văn phòng phẩm ( Mực máy in, giấy, bút, sổ…)
3. Hỗ trợ phí mua các thiết bị (kính chống giọt bắn cho cô và trò,sát khuẩn tay, bao tay, xà phòng rửa tay…)
4. Hỗ trợ phí mua các đồ dùng dạy học ( tranh minh họa, Sách giảng dạy, thẻ chử, thẻ câu, dụng cụ dạy Toán/ tranh hình ghép..)
5. Hỗ trợ phí điện nước sinh hoạt
6. Hỗ trợ phí internet trong năm học 2021-2022
7. Trang bị máy in phun màu đa năng Canon Pixma G2010

ĐÓNG GÓP NGAY

Leave a Reply