Tổ chức Phụng sự Cộng đồng Vũ Võ Phương Nam

0
Donors
$0.00
Donated

Tổ chức Phụng sự Cộng đồng Vũ Võ Phương Nam

Địa bàn tổ chức hoạt động: TPHCM

Số tiền đề xuất tài trợ

50.000.000 VNĐ

Hỗ trợ mua bình oxy tái sử dụng đặt tại các chốt Phản ứng nhanh cho người dân là bệnh nhân cao tuổi và trẻ em gia đình nghèo tại Tp.HCM.

ĐÓNG GÓP NGAY

Leave a Reply