Chúng ta đang đứng về phía nào?

Bài viết chia sẻ của bà Dana Đoàn về hội thảo Just Giving được tổ chức tại Mĩ cuối tháng 4/2014.

Buổi hội thảo Just Giving được bắt đầu bằng bài hát đã được chuyển thể lại của tổ chức công đoàn “Bạn đang đứng về phía nào?”. Dần dần sau đó tôi nhận ra rằng bài hát này đã tác động đến tôi nhiều đến thế nào trong suốt ngày đầu tiên của phiên đối thoại. Cuộc thảo luận đầu tiên của tôi tập trung nói về “Tầm quan trọng của trung gian trong việc thúc đẩy công bằng trong xã hội”. Tôi chọn hội thảo này vì tôi nghĩ rằng họ sẽ nói về những tổ chức giống như tổ chức mà tôi đại diện. Sau đó, vào giữa buổi hội thảo những câu hỏi được đặt ra từ những người tham dự đã làm tôi lúng túng về cái cách mà họ nói về những nhà trung gian.

Những người tham dự đã chia sẻ rằng, những nhà trung gian là:

 • Những người đưa ra những ý kiến như những chuyên gia và suy nghĩ như những nhà lãnh đạo.
 • Họ kết nối với nhau và cộng tác cùng nhau.
 • Học tiến hành có cơ sở và tổ chức hợp lý.
 • Giúp những nhà tài trợ lớn cung cấp tài chính cho các tổ chức nhỏ.
 • Cung cấp chính sách bảo đảm cho nhân viên của tổ chức trong việc tìm kiếm người ủy thác để khắc phục những yếu kém trong họat động truyền thống.
 • Đặt ra cơ chế quan trọng để nhận được nguồn lực từ các cơ sở.
 • Cung cấp về mặt hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức cơ sở.
 • Chia sẻ với các nhà tài trợ các câu chuyện mà họ muốn quan tâm.
 • Tiến hành tìm kiếm để thay đổi hệ thống làm việc hiệu quả hơn với tổ chức của họ.
 • Sử dụng nhiều phương tiện chuyển tin hiệu quả để thay đổi.
 • Hợp tác với những đối tác và những nhà tài trợ lâu dài.
 • Có vài ý phù hợp với tổ chức của tôi, nhưng một số khác thì không.

Sau đó, Nora Murad đến từ tổ chức Dalia ở Palestine, một tổ chức mà tôi cho là giống tổ chức của mình, đặt ra câu hỏi để làm rõ rằng cô ấy không xem tổ chức của mình là trung gian. Nora và tôi đã có cơ hội để chia sẻ về điều này sau hội thảo, và thông qua cuộc nói chuyện đó, tôi nhận thấy rằng sự nhầm lẫn của tôi thật ra là tập trung vào những cuộc hội thảo về trung gian cho các nhà tài trợ.

Với tôi và với các thành viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tại Việt Nam, vai trò trung gian của chúng tôi được thiết lập để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Công việc của chúng tôi và những tổ chức mà chúng tôi hỗ trợ luôn luôn được xem xét cẩn thận dựa trên sứ mệnh của chúng tôi – để phát triển xã hội bằng cách kết nối giữa các bên có cùng mong muốn thay đổi. Kết quả là tôi thật sự thích và liên hệ tốt hơn với điều khoản và mô tả cho Những tổ chức trụ cột như đã được đúc kết bởi The Greater Cincinnati Foundation and FSG trong bản báo cáo năm 2012. Quan trọng hơn là làm thế nào chúng tôi thiết lập được mặt bằng chung, làm thế nào để thiết lập những mối quan hệ mới, và làm thế nào để chúng tôi đảm bảo tốt việc truyền thông và quy trình minh bạch để mọi người có thể hiểu và tin tưởng.

Như vậy chỉ để nói tôi biết chúng ta đang đứng về phía nào.

Chúng ta đang đứng về phía lòng nhân đạo.

Related Posts